Project x

Tijdens mijn drie jaren ervaring in het Duitsland (als landschapsarchitect bij Ingenieur –und Planungsbüro Lange Gbr) ontwikkelde ik me verder in het vakgebied landschapsplanning.

Een term die in België slechts zelden ter sprake komt, maar van zo’n enorme landschappelijke waarde kan zijn, is de term ‘renatureren’. Je zal het woord ‘renatureren’ niet eens in de Van Dale terug vinden, maar wel op onderstaand terrein te Merksem:

Landschapsplanning begint hier!

Dankzij de gedreven aanpak van de Elia-groep op het vlak van milieubeleid kreeg ik de kans een deel van de oude fabrieksite te Merksem een ecologische meerwaarde te geven.

Bij het zoeken naar de oplossing voor het terug openleggen van een oude beek, die onder de verschillende nabij gelegen industrieterreinen was verdwenen, koos ik, vanuit mijn vakkennis en opleiding, ervoor de beekloop niet gewoon zijdelings van het terrein terug zichtbaar te maken. Maar opperde ik om de beek op natuurlijke wijze in het braakliggende terrein open te trekken. Dit voorstel bleek ook voor de opdrachtgever een totaal ander perspectief te openen.

Een overgang van deze beekloop in een gecreëerde poel, zal op termijn de ontwikkeling van fauna en flora bevorderen. En weldra ontstaat binnen deze oude fabrieksite een kleine oase van de natuur…‘Renatureren’ ziet er als volgt uit:

Na inventarisatie van het terrein wordt een voorontwerp uitgewerkt en besproken met de opdrachtgever…

Het concept wordt verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met aandacht voor de juiste beplanting.

Op uw vraag schrijft DMnL een volledig bestek uit en kan het contact met mogelijke aannemers worden verzorgd.

Het eindresultaat laat niet lang op zich wachten.

Zelfs op een kleine schaal en op een vaak vergeten uithoek van een industrieterrein kan een concept uitgewerkt worden dat bijdraagt tot een leefbaarder landschap.

Aan u om binnen uw bedrijf deze keuze te maken!

Ervaar het zelf

Poelenlandschap Merelbeke - realisatie 2008

Gemeentehuis Wachtebeke - realisatie 2008

Elia Merksem - realisatie 2007

Zoomstraat Lokeren - realisatie 2009

Beplantingsconcept Lidl Beveren - realisatie 2009

Six sigma voortuin - realisatie 2007