Project x

De Mol nieuwe Landschapsarchitect wil voor particulieren, bedrijven, overheden, scholen, bouwpromotoren en voor collega-architecten een meerwaarde bieden. Met zijn vernieuwende aanpak begeleidt en werkt hij verschillende buitenprojecten vakkundig en creatief uit.

Op de meeste terreinen geldt dezelfde werkwijze, die structuur brengt gedurende het gehele ontwerpproces. Na een eerste vrijblijvende kennismaking volgt een voorontwerp, een eventuele kostenraming, een verder uitgewerkt ontwerpplan en een verfijnd beplantingsplan, waardoor een uniek totaalbeeld tot stand komt. De nieuwe Landschapsarchitect kan u met de nodige vakkennis antwoord bieden op verschillende vragen over esthetiek en functionaliteit bij de buitenaanleg van park, tuin, speelplaats,